Lloyd’s of London

Lloyd’s of London is één van de meest vooruitstrevende verzekeraars en verzekert al sinds 1688 de meest uiteenlopende risico’s. Tot het klantenbestand behoren vrijwel alle verzekeraars ter wereld. Zij herverzekeren zich bij Lloyd’s tegen het risico dat omvangrijke schade hun solvabiliteitsratio aantast.

Lloyd’s heeft een wereldwijd netwerk van correspondents en coverholders. Dit zijn zelfstandige ondernemingen die zorgvuldig zijn uitgekozen, nadat zij hebben bewezen te voldoen aan de strikte regels en voorwaarden die nodig zijn om de uitstekende dienstverlening van Lloyd’s te kunnen waarborgen. Zij zijn in staat om in het door hen te vertegenwoordigen land bijzondere en gewone verzekeringen af te sluiten, welke overeenstemmen met de wetgeving. Gecombineerd met de kennis van de markt en de noodzakelijke deskundigheid bieden deze correspondenten unieke dienstverlening.

Approved Lloyd’s Coverholders zijn aangesteld als gevolmachtigden en verrichten naast de genoemde diensten tevens de afgifte van polissen, de afdracht van belastingen, de schade-behandeling en de financiële bewerkingen die daarmee verband houden.

Web Insurance Solutions Europe B.V. is een “Approved Lloyd’s Coverholder”.

Wilt u meer weten over Lloyds of Londen?

Bezoek de site op www.lloyds.com of bekijkt u eens deze folder “Lloyd’s van A tot Z